Vilka är vi?

Ledartränarna AB är ett företag som arbetar med förändringsledning genom dialog, reflektion och handling i näringslivet. Vi tror på mänskliga möten, reflektionens betydelse och dialogens skapande kraft. Vi är ett nätverk av organisationskonsulter, samtalsterapeuter och systemiska coacher. Stilla Rum är en plats för reflektion och dialog – mitt i Stockholm.  Kontakta gärna oss för mer information eller ett personligt möte.


ANNA EDENGÅRD
Anna verkar som organisationskonsult, samtalsterapeut, handledare och systemisk coach. Anna har arbetat med hälsa, personal- och kompetensutveckling i såväl ideella organisationer, offentlig sektor som privat näringsliv. Arbetar processinriktat med individer, grupper och organisationer. Tror på mänskliga möten, dialog och människans inneboende drivkraft och längtan att finna mening och leva utifrån sitt syfte. Startade Stilla Rum 2006, en utbildning i systemisk coaching 2011 och är utbildningsansvarig för organisationskonsultutbildningen på HumaNova. Anna är rektor på HumaNova sedan 2015. Kontakt anna@stillarum.se, 070 222 56 82

 

2be2f37

MICHAEL MALM
Michael har lång erfarenhet av ledning, ledarskap och förändringsarbete både från privat och offentlig verksamhet. Michael har bland annat arbetat på den Baltiska Försvarshögskolan i Estland Försvarshögskolan i Sverige samt nu inom Försvarsmakten med strategisk krishantering. Michael startade Ledartränarna 1988 och har framförallt fokuserat på komplexa situationer och ledning i svåra och oförutsägbara situationer.
Kontakt: michael.malm@ledartranarna.se, 076 634 72 18

 

 

Comments are closed.