Utvecklande Ledarskap UL

Utvecklande Ledarskap (UL) 2+1 dag

Utvecklande ledarskap eller konventionellt ledarskap, vad är skillnaden?
 Det konventionella ledarskapet låter regler, plikter och skyldigheter styra för att få medarbetarna att prestera. I det utvecklande ledarskapet är det kärnvärden som Personlig omtanke, Motivation, Inspiration och att ledaren uppträder som Föredöme som engagerar till medarbetarnas kreativitet, ansvar och prestationer.

Utvecklande ledarskap är en modern ledarskapsmodell som har utvecklats av Försvarshögskolan. Vid en genomgång av vetenskapliga ledarskapsteorier som försvarshögskolan gjorde i slutet av 1990-talet, visade sig Transformational leadership vara den enda ledarskapsteori där man kunde påvisa förbättrad effektivitet inom organisationer. Med det som utgångspunkt utformade Försvarshögskolan en svensk modell, Utvecklande ledarskap (UL), som blivit mycket framgångsrik och som anses vara den bästa ledarskapsmodellen för att leda 80- och 90-talisterna.

Utbildningen utvecklande ledarskap vänder sig till alla som idag arbetar i någon form av ledande befattning som t ex chef, ledare eller projektledare. Utbildningen kan både ses som en del i ett chefsutvecklingsprogram och som personlig utveckling för att skapa trygghet i sin ledarroll.

Utbildningens syfte och mål
Syftet med utbildningen är att öka din självinsikt, utveckla dina dagliga ledarhandlingar och genom det utveckla den egna arbetsgruppen för att genom motivation och engagemang nå högre effektivitet i organisationen. Efter utbildningen har du fått kunskaper om de olika ledarstilarna, lärt dig flera olika metoder för att stimulera till engagemang, motivation och ansvar samt själv fått en större insikt och medvetenhet kring dig själv som person och ledare. Du får även med dig en egen personlig utvecklingsplan och du har träffat andra ledare och utbytt erfarenheter.

Kursens innehåll och upplägg
Utbildningen inleds redan innan första utbildningstillfället genom att dina medarbetare ger feedback på ditt sätt att leda. Detta görs genom ett webbaserat analysverktyg med ett 60-tal frågeställningar på en enkät som medarbetaren fyller i. Resultatet av enkäten blir det underlag som du jobbar vidare med under utbildningsdagarna. I utbildningen varvas teoretiska teorier och modeller med praktiska övningar och gruppdiskussioner.

o ULL (Feedbackinstrumentet Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning)
o Ledarstilsmodellen och Utvecklande ledarskap
o Personlig feedback på ditt ledarskap
o De olika ledarstilarna
o Teoretiska modeller
o Metod för personlig ledarutveckling
o Personlig utvecklingsplan

Omfattning
Utbildningen är upplagd på 2+1 dag. De två första dagarna är sammanhängande och den tredje utbildningsdagen sker c:a 2 månader efter de två första dagarna och syftar till fördjupning och ytterligare reflektion, samt utbyte av erfarenheter med andra ledare, som utgångspunkt för vidareutveckling med den egna utvecklingsplanen.

Målgrupp
Utbildningen utvecklande ledarskap vänder sig till alla som idag arbetar i någon form av ledande befattning som t ex chef, ledare eller projektledare.

Utbildningsarrangör och handledare
Ledartränarna AB

Datum
Oktober 2015 och januari 2016.

Pris
16 000 kr exkl moms vid minst 8 deltagare. Internatkostnad tillkommer.
3 handledningstillfällen/deltagare ingår.

Anmälan
Anmäl till info@ledartranarna.se. Skriv namn, nuvarande befattning, dina kontaktuppgifter och faktureringsadress.

Avbokningsregler för UL utbildning
Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 30 dagar debiteras hela kostnaden. Ledartränarna förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.

Comments are closed.