Tyst kunskap

TYST KUNSKAP I ORGANISATIONER
En utbildningsdag där du får ett praktiskt användbart verktyg. För dig som vill arbeta med lärande i organisationer. 

Vi människor har mycket kunskap som vi erhållit genom de erfarenheter vi skaffat oss, genom de utmaningar vi brottats med, genom de situationer vi varit tvungna att klara av, genom de beslut som vi fattat och de vägval vi gjort. Mycket av denna kunskap är vi omedvetna om, d.v.s. vi vet inte att vi vet! Att synliggöra den tysta kunskapen bidrar till både den personliga och professionella utvecklingen. Det bidrar också till det organisatoriska lärandet om det tillämpas i företag eller andra typer av sammanslutningar.

Den tysta kunskapen är viktig vid:

  • Verksamhets- och affärsutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Personalutveckling, utbildning och träning
  • Grupputveckling
  • Ledarutveckling
  • Rekrytering

En metod för att fånga den tysta kunskapen är Cognitive Task Analysis (CTA), eller fritt översatt Kognitiv Uppgifts Analys. Metoden är enkel och logisk och väl beprövad.

Under dagen kommer vi att:

  • Gå igenom teorin bakom metoden.
  • Gå igenom metodens 4 olika steg.
  • Träna på att genomföra metoden på ett enklare fall.
  • Gå igenom hur man lägger upp ett genomförande.

Handledare är Michael Malm som har mer än 25 års erfarenhet av ledarskap och lärande från privat näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Dokumentation som beskriver metoden ingår.

Tid: Uppdragsutbildning. Kontakta oss
Plats:
Stilla Rum, Vasagatan 50, Stockholm
Anmälan: info@stillarum.se eller via hemsidan

Comments are closed.