Systemisk coaching

SYSTEMISK COACHING – FÖRDJUPNINGSUTBILDNING MED FOKUS PÅ LEDARSKAP OCH ORGANISATORISK UTVECKLING. 

En utbildning för ledare och coachaer som bygger på systemisk grund, praktisk erfarenhet och en psykologisk helhetssyn. Du tränar och utvecklar dig själv för att kunna leda och coacha andra. Samtidigt får du en mängd praktiska verktyg och ett förhållningssätt där du är det viktigaste verktyget. Efter utbildningen har du färdigheter att coacha ledare, medarbetare och team.

Utbildningen inspireras av EMCCs ramverk, kompetenser och etiska riktlinjer. EMCC, European Mentoring and Coaching Council är en kvalitetssäkrande organisation som arbetar för en gemensam EU kvalitet, bl.a. minimikrav på etik, utbildning och praktik.  

Målgrupp
Du arbetar som ledare, projektledare eller med ledar- och medarbetarfrågor i en organisation. Eller kanske verkar du som organisationskonsult, coach eller mentor. Kort sagt, du arbetar med utveckling av människor, grupper och organisationer.
Du har tidigare erfarenhet och utbildning i coaching/samtal.

Fördjupningsutbildningens upplägg
Fördjupningsutbildningen är upplagd 6 träffar á 2 dagar måndagar kl 12.30-18 och tisdagar kl 9-16.30. Se datum nedan. Fika och frukt ingår. Gruppen består av minst 6 och max 12 deltagare. Grundutbildning arrangeras för dig som inte har tidigare erfarenhet och utbildning i coaching (20 timmars utbildning upplagd 2 träffar á 2 dagar).

Undervisningen är upplevelsebaserad vilket innebär att vi varvar praktik och övningar med teoretisk underbyggnad.

  • Du finner minst två klienter under andra terminen och coachar dem minst tio timmar vardera. En klient kan bytas mot en grupp.
  • 4 timmar handledning utöver undervisningen i grupp ingår.
  • Du studerar i mindre studiegrupp minst 20 timmar.
  • Du läser två böcker och besvarar frågor på dessa. Frivillig referenslitteratur enligt rekommendation.
  • Obligatoriska inlämningsuppgifter på de två böckerna och två utförliga klientbeskrivningar och en utvärdering av dig som coach.

Diplom efter individuell prövning och godkända inlämningsuppgifter, klientsamtal och klientutvärderingar.


Teoretisk förankring

Utbildningen bygger på systemteori, beteendevetenskap och psykosyntes. Vi använder metoder från Systemiska konstellationer, Teori U, Lösningsorienterat förhållningssätt, Psykosyntes, Enneagram samt lång pedagogisk och praktisk erfarenhet


Handledare och utbildningsansvariga
Svante Björklund

Systemisk coach och handledare, organisationskonsult, samtalsterapeut, mentor, psykosynteslärare.
Svante är utbildad i Systemiska konstellationer i Sverige och Holland. Har de senaste fyra åren bedrivit workshops och seminarier med Organisations-konstellationer för deltagare från många olika typer av organisationer, inklusive organisationskonsulter. Har mångårig utbildningserfarenhet av professionella Mentor-Coacher och Samtalscoacher med Psykosyntes som grund. Har 30 års internationell industrierfarenhet i ledande befattningar inom data och telekom. Arbetar som partner och organisationskonsult i Gestalthuset AB.

Anna Edengård
Beteendevetare, systemisk organisationskonsult, handledare och psykosyntesterapeut.
Anna har arbetat med hälsa, personal- och ledarutveckling i såväl ideella organisationer, offentlig sektor som privat näringsliv. Arbetar processinriktat utifrån ett systemiskt förhållningssätt med individer, grupper och organisationer. Tror på mänskliga möten, dialog och människans inneboende drivkraft och längtan att finna mening och leva utifrån sitt syfte. Har de senaste 10 åren utbildat organisationskonsulter, samtalsterapeuter och coacher i psykosyntes. Anna startade EnneagramAkademin 1999 och Stilla Rum 2006.

Stilla Rum Akademin
Stilla Rum Akademin erbjuder utbildningar med systemteori och modern psykologi som grund. Vi arbetar med en upplevelsebaserad pedagogik, vilket innebär praktiska övningar med teoretisk underbyggnad. Du integrerar upplevelser i dig själv och tillämpar insikterna i din praktiska vardag. Vi tror på mänskliga möten, reflektionens betydelse och dialogens skapande kraft.

Utbildningen är vilande under 2015. Genomförs som uppdragsutbildning.

 

Samtliga datum med reservation för ev. ändringar.

Vill du ha mer information?
Kontakta oss för ett personligt möte.

Anna Edengård

070 222 5682
anna@stillarum.se

Svante Björklund  
073 600 5250
svante@sevencf.se


Comments are closed.