Stilla Rum

Stilla Rum verkar för förändring genom mer reflektion och dialog i organisationer och i samhället.Det bygger på en idé att erbjuda en plats – mitt i vardagen dit du kan komma med dig själv eller din grupp för att stanna upp och reflektera över frågorna: Vem är jag? Vad är viktigt för mig? Vilket är vårt uppdrag? Vad behöver vi göra var och en och tillsammans för att genomföra det vi vill och förverkliga våra idéer till praktisk handling?

Vi har alla möjligheten att hitta till vårt eget Stilla Rum, en lugn och trygg plats i oss själva. Med Stilla Rum vill vi visa väg och sprida kunskap, så att var och en kan skapa sitt eget lugna rum, när som helst. Med en vision om Stilla Rum hemma, på jobbet och som oaser mitt i stan eller i naturen vill vi inspirera dig eller din arbetsgrupp. Precis som Dag Hammarskjöld hade sitt eget Stilla Rum – en meditationsplats i FN högkvarteret under tiden han var generalsekreterare. Han hade precis som du ett viktigt uppdrag och en egen väg att följa.

Stilla Rum ingår i Ledartränarna och har ett stort nätverk med beteendevetare, organisationskonsulter, samtalsterapeuter och systemiska coacher.  Vi har ändamålsenliga lokaler i centrala Stockholm där vi tar emot grupper och har individuella samtal. Är medlem i Psykosyntesförbundet och EMCC, European Mentoring & Coaching Council.

 Vem är Stilla Rum »

Comments are closed.