Ledardialog

DIALOGGRUPP FÖR LEDARE I IDÉBURNA ORGANISATIONER – FÖRVERKLIGA DIN IDÉ

En dialoggrupp för dig som vill förverkliga din idé i ett företag eller organisation.  Att leda utifrån visioner och värderingar är en spännande utmaning där du hela tiden behöver vara i kontakt med din inre ledare.

Att förverkliga sina drömmar eller en idé i en organisation är en spännande utmaning. För att leda utifrån värderingar behöver din idé komma från din innersta kärna. Du vill något som du tror på.

Gruppen blir ett forum och syftar till att ge stöd och vägledning till ledare som genomför förändringsprocesser i organisationer och till företagare som i handling vill förverkliga sin idé. Med dialoggruppen skapar vi ett forum där du får en möjlighet att dela dina frågeställningar och problemsituationer och med dialogen som metod hitta nya konkreta och kreativa lösningar. Du får konkret vägledning kopplats till ditt personliga syfte och ledarskap. Samtidigt får du verktyg för att kommunicera ditt budskap, genomföra utvecklande samtal och hålla i en kreativ dialog.

Vi tillämpar upplevelsebaserad inlärning vilket innebär att gruppens egna frågor och problemställningar blir grunden för vårt lärande. Syftet är att få stöd, se nya perspektiv, upptäcka möjligheter och se nya lösningar växa fram. Framförallt får du hjälp att fortsätta på den väg som är din, eller kanske upptäcka att du ska välja en helt annan väg för att nå ditt mål.

MÅLGRUPP
Ledare i en idéburen organisation eller egenföretagare.
Anmäl ditt intresse att delta i en grupp. Vi startar grupper med 4-6 deltagare som träffas en gång i månaden 3 tim/tillfälle.

 

Comments are closed.