Idéburna organisationer

Ledartränarna erbjuder utbildning och handledning för ledare och medarbetare i idéburna organisationer. Att leda sig själv och andra utifrån idéer, vision och värderingar är en spännande utmaning. Du behöver vara medveten om vem du är, hur du påverkar och påverkas av andra, egna behov och drivkrafter för att kunna leda dig själv och andra mot en gemensam idé. Vi har mer än 25 års erfarenhet av ledar- och medarbetarutveckling i ideella organisationer som Friskis&Svettis, Svenska Blå Stjärnan m fl.

JAG – VI – VÄRLDEN

Vi arbetar med ledarskap och följarskap i ideella organisationer. Hur kan anställda medarbetare och ideella funktionärer arbeta och bra tillsammans för att förverkliga organisationens idé när det finns så många viljor och drivkrafter som verkar dra åt olika håll. Utifrån temat Jag – Vi – Världen finns utrymme för att tydliggöra både organisationens uppdrag i samhället och egna drivkrafter och syfte. Vi arbetar med arbetsgrupper och medarbetare på alla nivåer. Kontakta oss inför nästa verksamhetskonferens eller ledarutbildning.

LEDARDIALOG

En dialoggrupp för dig som vill förverkliga en idé i ett företag eller organisation.  Att leda utifrån visioner och värderingar är en spännande utmaning där du hela tiden behöver vara i kontakt med din inre ledare.

Gruppen blir ett forum och syftar till att ge stöd och vägledning till ledare som genomför förändringsprocesser i organisationer och till företagare som i handling vill förverkliga sin idé. Med dialoggruppen skapar vi ett forum där du får en möjlighet att dela dina frågeställningar och problemsituationer och med dialogen som metod hitta nya konkreta och kreativa lösningar. Du får konkret vägledning kopplats till ditt personliga syfte och ledarskap. Samtidigt får du verktyg för att kommunicera ditt budskap, genomföra utvecklande samtal och hålla i en kreativ dialog.

Vi tillämpar upplevelsebaserad inlärning vilket innebär att gruppens egna frågor och problemställningar blir grunden för vårt lärande. Syftet är att få stöd, se nya perspektiv, upptäcka möjligheter och se nya lösningar växa fram. Framförallt får du hjälp att fortsätta på den väg som är din, eller kanske upptäcka att du ska välja en helt annan väg för att nå ditt mål.

MÅLGRUPP

Ledare i en idéburen organisation eller egenföretagare.
Anmäl ditt intresse att delta i en grupp. Vi startar grupper med 4-6 deltagare som träffas 3-4 tim/tillfälle, en gång i månaden.

Comments are closed.