Handledning

HANDLEDNING 

Handledning är ett ovärderligt stöd för coacher, terapeuter, konsulter och andra som i sitt arbete möter många olika människor i utvecklande och ibland svåra samtal. Handledningen ger utrymme för både reflektion, stöd och en möjlighet att se sig själv. Processhandledning innebär att vi utgår från det som händer i mötet med dina klienter och fördjupar oss vidare i din personliga process. Vi inleder varje handledningstillfälle med en reflektion och vid varje tillfälle arbetar vi praktiskt med minst ett case eller tema. Handledningen är godkänd för terapeuter som har auktorisation vid HumaNova. Om ni är en grupp som vill hålla ihop kan vi hitta tider som passar för Er. Du är givetvis också alltid välkommen för individuell handledning.

Intresseanmälan: maila till info@stillarum.se

Comments are closed.