Ledartränarna

Ledartränarna erbjuder tjänster och program för företag och idéburna organisationer. Vi tror förändring genom mänskliga möten, reflektionens betydelse och dialogens skapande kraft. Vi handleder och utbildar chefer och arbetsgrupper för att tydliggöra uppdrag, mål och roller. Vi arbetar processinriktat utifrån behov, drivkrafter, värderingar och konkreta frågeställningar. Vem är jag? Vilka är vi? Vad är viktigt för oss? Är uppdraget meningsfullt, begripligt och hanterbart? Målet är att hela gruppens kompetens och potential tas tillvara där vi ser olikheter som en tillgång och friktioner som en möjlighet till personlig och organisatorisk växt. Vi utgår från ett systemiskt förhållningssätt vilket innebär att alla i systemet påverkar och är beroende av varandra.

 

Comments are closed.